AANPAK IN DE SESSIES

Hoe gaan we aan de slag?

Wij kennen ‘mechanismes van veiligheid en overleving’, die voor vrijwel ieder menselijk brein gelijk werken. Als individu hebben deze een hele persoonlijke en verschillende inhoud gekregen door ons unieke karakter en onze leergeschiedenis. Samen bouwen we inzicht op hoe jij hierin vastloopt, en hoe je hier op een nieuwe manier je eigen weg in kan vinden.

Tijdens de kennismaking verkennen we je wens & drempels en welke aanpak bij je past. Ik check daarbij ook de ernst van klachten. Bij vervolg kan je alvast aan de slag met opdrachten voor thuis, om je patronen scherper in beeld te krijgen.

Tijdens de sessies kan praten over je problemen zinvol zijn, maar ook een valkuil. We praten namelijk vaak vanuit een oud overlevingsbeeld, en blijven dit dan herbevestigen. We ‘kennen’ ons riedeltje wel, maar het ‘lukt niet’ om in beweging te komen. Naast gesprekstechnieken benut ik daarom beelden, metaforen en non-verbale technieken. Afhankelijk van je persoonlijkheid, voorkeur en ervaring zet ik hiervoor verschillende technieken in:

* Reading
biedt je snel informatie waar je drempels en je wensen over gaan. Mijn ervaring leert me dat men hierdoor snel met een nieuwe blik naar een situatie kan kijken. Dat geeft ruimte en ideeën voor nieuwe mogelijkheden.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Tijdens je verhaal kijk ik met je mee naar de (energie)beelden die je me laat zien. Deze beelden koppel ik aan je terug, en we kijken of we je ervaring in een grotere context kan plaatsen. Als we meer willen weten over deze beelden, dan creëren we een moment van stilte waarin ik in meer detail je informatie lees. Jij hoeft hier niets voor te doen; je kan wel meekijken en ontdekken wat jijzelf ook ziet. Past deze werkvorm bij je? Dan kan je leren om ook zelf middels visualisatie naar je energiesysteem te kijken, en er beweging in te brengen. Kleine oefeningen werken soms al heel goed.

Achtergrond?
Men noemt dit aurareading of energiewerk. We kennen allemaal de helderheid, dat je een idee of gevoel hebt wat er aan de hand is zonder dat dit is benoemd. “Reading” traint de vaardigheid om de informatie die in jouw/de ruimte is te lezen. Het is daarbij vooral de kunde dat ik helder onderscheid maak met mijn eigen gevoelens en beelden; want ik heb natuurlijk ook mijn eigen ervaringen die dit kunnen vertroebelen. Je kan daardoor ervaren dat ik wat meer afstand heb dan in gewoon contact, omdat ik vanuit een neutrale ruimte naar je kijk. Ik kijk trouwens naar wat op dit moment speelt in je systeem; we lezen geen informatie over je toekomst.

* Psychologie
geeft inzicht in hoeverre je huidige aanpak je helpt. Het reikt nieuwe vaardigheden aan om flexibeler met drempels om te leren gaan nu en in de toekomst; Ook al zijn ze er, toch hoeven ze niet je leven te bepalen. Je gaat beseffen dat je drempels oud zijn, en deze niet meer in de realiteit aanwezig zijn.

Hoe gaat dit in zijn werk?
In gesprek verkennen we hoe je drempels eruit zien en hoe je er nu mee omgaat. Video’s en metaforen geven je een nieuwe blik om naar deze situaties te kijken. Als je dat wil, dan verkennen we een alternatieve benadering… ACT benoemt 6 vaardigheden. We selecteren welke zinvol zijn voor jou om je meer eigen te maken. Met een situatieopstelling (zie hieronder) kan je deze oefenen binnen de sessie en eventueel oude pijn verwerken. Praktische oefeningen stimuleren je om hier ook thuis mee te experimenteren.

Achtergrond?
(Neuro)psychologie legt uit hoe je drempels tot stand komen en blijven. Uiteenlopende therapieën zijn ontwikkeld om deze patronen te doorbreken. Ik benut in basis motiverende gespreksvoering, traumaverwerkingsprincipes (vaak met uitleg uit Past Reality Integration, PRI) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een “3e generatie gedragstherapie” en is in opkomst in de reguliere gezondheidszorg. Het combineert instrumenten uit de “2e generatie” Cognitieve Gedragstherapie (CGT) met meditatietechnieken (zoals Mindfulness), waardoor het qua proces sterk overeenkomt met Readen (zie boven). Het grote voordeel van ACT vind ik, dat je met dit model stap voor stap kan ervaren en begrijpen hoe je dit praktisch kan toepassen; óók bij volgende drempels; Het maakt je zelfstandig in dit proces. ACT heeft overeenkomsten met langer bestaande therapieën, zoals de Linehantraining (DGT) en Mentalised Based Therapy (MBT).

* Coaching met opstellingen
brengt je in directe dialoog met jouw wens en drempels. Je ontdekt hoe je er nu mee omgaat en leert hun functie beter begrijpen. Je oefent in de sessie met nieuwe manieren om met je drempels om te gaan, en je weg zelf te bepalen richting je wens.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Uit een situatie die je hebt ervaren, selecteren we verschillende delen (bijv. wens & drempels) die je bezighielden. Je geeft deze delen een fysieke plek in de ruimte. Vanaf daar kan je ontdekken hoe deze delen in jouw systeem op elkaar reageren, wat elk deel wil & waarom. We kijken welke reacties oud zijn, en toch je dagelijks leven nog beheersen. Vanaf hier oefenen we om nieuwe ruimte te vinden en je beleving wakker te maken in de realiteit van vandaag.

Achtergrond?
De grondbeginselen komen vanuit Voicedialogue / Deelpersoonlijkhedentechniek. Het benut eenzelfde energieveld als familieopstellingen, waarbij we echter alleen werken met je huidige delen of relaties. De processen komen overeen met readen, ACT en traumaverwerking en worden met deze aanpak concreet zichtbaar voor je.

 

DE COMBINATIE

De combinatie van deze technieken is tot stand gekomen, doordat ik vanuit vele hoeken naar dezelfde olifant heb gekeken. Dit maakt me duidelijk dat bovenstaande technieken vanuit eenzelfde proces werken, hoewel ze je vanuit een andere laag beweging stimuleren. Zo geeft reading je helder overzicht en informatie, coaching biedt je de ervaring en therapie biedt je vaardigheden om toe te passen in je dagelijks leven. Verschillende middelen dus voor hetzelfde doel: zodat je ontdekt dat je zelf groter bent dan je drempels, en je eigen weg kan bepalen.