VOORBEREIDEN OP EEN SESSIE

Wil je je voorbereiden?
Het is niet noodzakelijk, maar wel heel zinvol om je voor te bereiden op je sessie.
Het kan onze aanpak versnellen, en maakt bovenal dat je thuis al zinvol aan de slag gaat.

Maak eens korte aantekeningen bij de volgende vragen:

 1. In welke situaties loop ik het sterkst tegen mijn drempels of klachten aan? Beschrijf kort 3 concrete situaties
 2. Wat is mijn wens? Waar wil ik graag meer van? Geef een aantal woorden of beelden, zover je dit weet

Als je nog een stapje verder wil gaan, noteer dan in/na de concrete situaties waarin je je drempel ervaart:

 1. Welke gedachtes houden mij hierin bezig?
 2. Welke gevoelens komen dan op? Waar in mijn lichaam voel ik dat?
 3. Wat doe ik concreet om hiermee om te gaan?

Het bewust stilstaan bij deze vragen kan ongemakkelijk zijn. Je kan daardoor tijdelijk ook meer last gaan ervaren. Dat is normaal. Bij twijfel kan je altijd even contact opnemen, of bespreek dit in de sessie.

AANPAK IN DE SESSIES

Hoe gaan we aan de slag?

Wij kennen ‘mechanismes van veiligheid en overleving’, die voor vrijwel ieder menselijk brein gelijk werken. Als individu hebben deze een hele persoonlijke en verschillende inhoud gekregen door ons unieke karakter en onze leergeschiedenis. Samen bouwen we inzicht op hoe jij hierin vastloopt, en hoe je hier op een nieuwe manier je eigen weg in kan vinden.

Tijdens de kennismaking verkennen we je wens & drempels en welke aanpak bij je past. Ik check daarbij ook de ernst van klachten. Bij vervolg kan je alvast aan de slag met opdrachten voor thuis, om je patronen scherper in beeld te krijgen.

Tijdens de sessies kan praten over je problemen zinvol zijn, maar ook een valkuil. We praten namelijk vaak vanuit een oud overlevingsbeeld, en blijven dit dan herbevestigen. We ‘kennen’ ons riedeltje wel, maar het ‘lukt niet’ om in beweging te komen. Naast gesprekstechnieken benut ik daarom beelden, metaforen en non-verbale technieken. Afhankelijk van je persoonlijkheid, voorkeur en ervaring zet ik hiervoor verschillende technieken in:

* Reading
biedt je snel informatie waar je drempels en je wensen over gaan. Mijn ervaring leert me dat men hierdoor snel met een nieuwe blik naar een situatie kan kijken. Dat geeft ruimte en ideeën voor nieuwe mogelijkheden.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Tijdens je verhaal kijk ik met je mee naar de (energie)beelden die je me laat zien. Deze beelden koppel ik aan je terug, en we kijken of we je ervaring in een grotere context kan plaatsen. Als we meer willen weten over deze beelden, dan creëren we een moment van stilte waarin ik in meer detail je informatie lees. Jij hoeft hier niets voor te doen; je kan wel meekijken en ontdekken wat jijzelf ook ziet. Past deze werkvorm bij je? Dan kan je leren om ook zelf middels visualisatie naar je energiesysteem te kijken, en er beweging in te brengen. Kleine oefeningen werken soms al heel goed.

Achtergrond?
Men noemt dit aurareading of energiewerk. We kennen allemaal de helderheid, dat je een idee of gevoel hebt wat er aan de hand is zonder dat dit is benoemd. “Reading” traint de vaardigheid om de informatie die in jouw/de ruimte is te lezen. Het is daarbij vooral de kunde dat ik helder onderscheid maak met mijn eigen gevoelens en beelden; want ik heb natuurlijk ook mijn eigen ervaringen die dit kunnen vertroebelen. Je kan daardoor ervaren dat ik wat meer afstand heb dan in gewoon contact, omdat ik vanuit een neutrale ruimte naar je kijk. Ik kijk trouwens naar wat op dit moment speelt in je systeem; we lezen geen informatie over je toekomst.

* Psychologie
geeft inzicht in hoeverre je huidige aanpak je helpt. Het reikt nieuwe vaardigheden aan om flexibeler met drempels om te leren gaan nu en in de toekomst; Ook al zijn ze er, toch hoeven ze niet je leven te bepalen. Je gaat beseffen dat je drempels oud zijn, en deze niet meer in de realiteit aanwezig zijn.

Hoe gaat dit in zijn werk?
In gesprek verkennen we hoe je drempels eruit zien en hoe je er nu mee omgaat. Video’s en metaforen geven je een nieuwe blik om naar deze situaties te kijken. Als je dat wil, dan verkennen we een alternatieve benadering… ACT benoemt 6 vaardigheden. We selecteren welke zinvol zijn voor jou om je meer eigen te maken. Met een situatieopstelling (zie hieronder) kan je deze oefenen binnen de sessie en eventueel oude pijn verwerken. Praktische oefeningen stimuleren je om hier ook thuis mee te experimenteren.

Achtergrond?
(Neuro)psychologie legt uit hoe je drempels tot stand komen en blijven. Uiteenlopende therapieën zijn ontwikkeld om deze patronen te doorbreken. Ik benut in basis motiverende gespreksvoering, traumaverwerkingsprincipes (vaak met uitleg uit Past Reality Integration, PRI) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een “3e generatie gedragstherapie” en is in opkomst in de reguliere gezondheidszorg. Het combineert instrumenten uit de “2e generatie” Cognitieve Gedragstherapie (CGT) met meditatietechnieken (zoals Mindfulness), waardoor het qua proces sterk overeenkomt met Readen (zie boven). Het grote voordeel van ACT vind ik, dat je met dit model stap voor stap kan ervaren en begrijpen hoe je dit praktisch kan toepassen; óók bij volgende drempels; Het maakt je zelfstandig in dit proces. ACT heeft overeenkomsten met langer bestaande therapieën, zoals de Linehantraining (DGT) en Mentalised Based Therapy (MBT).

* Coaching met opstellingen
brengt je in directe dialoog met jouw wens en drempels. Je ontdekt hoe je er nu mee omgaat en leert hun functie beter begrijpen. Je oefent in de sessie met nieuwe manieren om met je drempels om te gaan, en je weg zelf te bepalen richting je wens.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Uit een situatie die je hebt ervaren, selecteren we verschillende delen (bijv. wens & drempels) die je bezighielden. Je geeft deze delen een fysieke plek in de ruimte. Vanaf daar kan je ontdekken hoe deze delen in jouw systeem op elkaar reageren, wat elk deel wil & waarom. We kijken welke reacties oud zijn, en toch je dagelijks leven nog beheersen. Vanaf hier oefenen we om nieuwe ruimte te vinden en je beleving wakker te maken in de realiteit van vandaag.

Achtergrond?
De grondbeginselen komen vanuit Voicedialogue / Deelpersoonlijkhedentechniek. Het benut eenzelfde energieveld als familieopstellingen, waarbij we echter alleen werken met je huidige delen of relaties. De processen komen overeen met readen, ACT en traumaverwerking en worden met deze aanpak concreet zichtbaar voor je.

 

DE COMBINATIE

De combinatie van deze technieken is tot stand gekomen, doordat ik vanuit vele hoeken naar dezelfde olifant heb gekeken. Dit maakt me duidelijk dat bovenstaande technieken vanuit eenzelfde proces werken, hoewel ze je vanuit een andere laag beweging stimuleren. Zo geeft reading je helder overzicht en informatie, coaching biedt je de ervaring en therapie biedt je vaardigheden om toe te passen in je dagelijks leven. Verschillende middelen dus voor hetzelfde doel: zodat je ontdekt dat je zelf groter bent dan je drempels, en je eigen weg kan bepalen.

VOORBEELDEN VAN WENS & DREMPELS

Waarbij zocht men bijvoorbeeld mijn hulp?

Tja, het is zo persoonlijk… maar om je toch een idee te geven:

Wens: Ik wil mijn talenten inzetten in mijn werk
Drempel:
maar ik kom moeilijk uit de verf

Wens: Ik streef naar een fijne relatie
Drempel: maar ik loop telkens vast in chaos en gedoe

Wens: Ik wil nieuwe activiteiten opzetten
Drempel:
maar ik kom niet tot de benodigde stappen

Wens: Ik wil zó graag mijn wens realiseren
Drempel: dat ik mezelf en mijn omgeving gek maak

LEVENSGROEI

Ben jij op pad?

Als je problemen ervaart, is dat een teken dat je onderweg bent…

Het leven wisselt namelijk tussen periodes van rust & groei. Het leven voelt OK als we op een vertrouwde plek blijven. Maar wat als we méér wensen, of het leven ons uitdaagt?

Als we op pad gaan, dan komen we drempels tegen. Soms zijn ze te doen, soms zijn ze hoog. Hoe ga je daarmee om? Lopen we terug, zoeken een omweg of gaan we in gevecht?

Groeien is: realiseren dat jij groter bent dan je drempels.

 

Waarbij zocht men mijn hulp?

KENNISMAKEN

UPDATE 2023

Vanwege mijn werk in de Ggz ben ik heden niet actief als coach.

Wel maak ik graag ruimte voor losse reading- & healingsessies.
Heb je interesse?  Laat dan gerust even een berichtje achter.

——

Overweeg jij groeisupport?

Kennismaken betekent voor mij wederzijds ontmoeten. We bespreken je huidige wensen & drempels. Je ervaart mijn aanpak en stijl. Ik werk gelijkwaardig en open, dus ik kan over mijzelf delen als dit relevant is voor jou. We verkennen hoe je wilt groeien en welke begeleiding bij je past.*

Je bent welkom op mijn behandellocatie, of in een open setting zoals een buitenwandeling of een restaurant. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

* Als psycholoog hou ik tijdens elk traject zicht op de ernst van klachten. Als ik vermoed dat je problematiek ook behandeld en vergoed wordt in de GGZ gezondheidszorg, bespreek ik dit met je.

WENS & DREMPELS

Ervaar je Drempels?

Je drempels lagen er al die tijd al. Je ervaart ze echter vooral, als je er voorbij wil. Maar hoe?

Nee hè, ze voelen vaak niet prettig. Ze maken somber, boos, star, zinloos of bezorgen een hoofd vol gedachtes. Ze kunnen je de moed wegnemen om verder te gaan, of je je wensen doen vergeten.

Drempels zijn beelden, die vast geworden zijn door oude ervaringen. Ze bieden mechanismes om de pijn van destijds te voorkomen. Heel slim bedacht.

Maar helpen ze je nú nog?

 

Waarbij zocht men mijn hulp?

OVER MIJ

Persoonlijk
Vanaf 1978 ben ik opgegroeid in nuchter en bescheiden Twente & met eigenzinnige extravertere wortels uit Noord-Holland. Ik volg op een familielijn van technische uitvinders en ondernemers. Als kind praatte ik vanaf de keukentafel al mee hoe de mensen áchter de ideeën beter uit de verf kunnen komen, zodat zij vrij stromend hun talenten kunnen bijdragen aan een nieuwe creatie. Die wens is nog steeds hetzelfde.

Kernwaardes in mijn werk & persoonlijke leven zijn: Talenten willen & durven bekennen om bij te dragen aan het grotere geheel. Licht werpen op de regels waaraan we ons conformeren, zodat we daarin een vrije keuze kunnen maken. Eigen regie versterken door te zorgen voor onze eigen behoeftes en leiding te nemen over ons zelf. En… in contact met gevoel, humor & met open blik.

 

Ontwikkeling van Visie

Hoe werken de ‘mysterieuze’ processen van vernieuwing? Deze vraag stond centraal vanaf mijn start in het innovatie- en verandermanagement. Ik zocht de ‘magische wiskundige formule’ om dit te begrijpen en versterken. Binnen organisaties viel me op hoe energie verloren ging bij gedreven mensen die met elkaar vastliepen in frustraties en teleurstelling. Ik zocht meer inzichten in de klinische psychologie.

Als psycholoog in de GZ ontmoette ik inspirerende mensen, die jarenlang worstelden met hun klachten. Ik leerde veel van hen. De GZ-bril (en verzekeraar) focust echter op het oplossen van die klachten; en houdt met deze klachtgericht aandacht tegelijk de problemen ook deels in stand. Energiewerk liet me het belang zien van nodige balans tussen aandacht voor stagnaties & kwaliteiten; dan is er ook energie voor groei. Ik ben dan ook verheugd met nieuwe wetenschappelijke stromingen zoals de Positieve Psychologie en Acceptance & Commitment Therapy die bewust aandacht schenken aan wat wél werkt en persoonlijke kwaliteit.

Coaching, wetenschappelijke Psychologie en Energiewerk (readen) brachten me dus allen stukjes van de puzzel; allen kijken vanaf een andere plek naar dezelfde olifant. Als geheel biedt het mij een allround beeld. Het geeft me onverwacht alsnog een helder zicht “de wiskundige formule voor groei”; een die voor ieder persoonlijk anders wordt ingevuld. Ik geniet van de levendige kloppendheid van dit heldere zicht.

GROEITRAJECT

Wil jij weer groeien?

Wil je een langdurig patroon of intensere klachten doorbreken? Dan is het zinvol om opeenvolgende sessies te plannen. Een traject geeft je de tijd om zelfbewust te worden van je patronen, afstand te creëren & nieuwe vormen te oefenen die bij je passen. Tijdens dit proces gaan we aan de slag met een doel: je te laten ontdekken dat jij groter bent dan je drempels. Daarvoor zet ik verschillende technieken in. 5 sessies kunnen al veel betekenen, en kun je daarom als pakket afnemen.

De sessies combineren ik vaak met op jou afgestemd materiaal:

 • Leeswerk of video’s, met uitleg en inzichten
 • Oefeningen voor thuis, om toe te passen
 • Tussentijds contact per mail of whatsapp

Overweeg je een Groeitraject? Plan een gratis kennismaking als intake.

 

Hoe kan ik me voorbereiden op een sessie?

CONTACT

SUZANNE LIET

Email: Suzanneliet @ me.com

OF DEEL JE VERZOEK HIERONDER

  * Deze informatie is nodig om contact met jou te kunnen opnemen

  GROEISESSIE

  Wil jij meer vertrouwen op je pad?

  Ben je redelijk op weg, maar loop je tijdelijk vast? Ben je even de weg kwijt, of wil je voorbij een specifieke drempel?
  Een groeisessie werpt licht op wat je tegenhoud, wat je ter beschikking hebt, en waar je natuurlijk vertrouwen ligt. Het voorkomt dat je onnodig stopt of een omweg maakt. Losse sessies dienen ook als opfrisser na een groeitraject.
  Hiervoor benut ik vaak een reading of coachingsopstelling.

  Ken we elkaar nog niet? Plan dan eerst een Gratis Kennismaking.
  Kennen we elkaar al wel? Plan dan direct een Groeisessie. Beschrijf daarbij kort je situatie of vraag.

   

  Om efficiënt aan de slag te kunnen, is het zinvol je sessie voor te bereiden.
  Hoe kan ik me voorbereiden op een sessie?